Facebook Status

Advertisements

Chakrala service

‏_

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺿﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﮭﻮﮌ ﺩﻭﮐﭽﮫ ﺻﻠﮯ ﺍﺱ ﺟﮩﺎﮞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺳﺒﮭﯽ ﺧﻮﺍﮨﺸﯿﮟ ﺍﺱ ﺩﻧﯿﺎﻣﯿﮟ ﭘﻮﺭﯼ ﮨﻮﻧﮯﻟﮕﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺍﮔﻠﮯﺟﮩﺎﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯﮐﯿﺎﺑﺎﻗﯽ ﺭﮦ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ

Saboor Nazar

‏ﺻﺒﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮧ ﻣﺎﻧﮕﻮ

ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺻﺒﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﮐﻮ ﮐﮭﻮ

ﺩﯾﻨﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ

ﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮑﻮﻥ ﻣﺎﻧﮕﻮ

ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺳﮑﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮧ ﻟﺌﮯ

ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐﮭﻮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ